Gorwel logo

0300 111 2121 | gorwel@gorwel.org

image
Toggle Menu

Gallwn helpu gyda

- sgiliau bywyd a sgiliau byw’n annibynnol
- sefydlu cysylltiadau a gweithgareddau cymdeithasol a chymunedol
- rheoli arian ac incwm, trefnu cyllideb a hawlio budd-daliadau lles
- ymateb i faterion tai a chadw tenantiaeth
- chymorth i deimlo’n ddiogel yn y cartref
- chyfleoedd addysgol, hyfforddiant a chyflogaeth
- dilyn ffordd o fyw sy’n iach ac egnïol
- gwella ansawdd bywyd a llesiant
- chyfarfodydd gydag asiantaethau a gwasanaethau eraill